Műhelymunka, szakmai nap

Intézményünkben a program előírásainak megfelelően 2014. május 20-án szakmai napot szerveztünk. A sz akmai nap keretében műhelymunkára került sor, melynek vezetője, irányítója Molnár Lajos mentor volt. A tantestület tagjai három csoportban, kooperatív technikák segítségével intézményfejlesztési tervet készítettek. A munka során összegyűjtöttük a fejlesztendő területeket, majd egyéni pontozással „súlyoztuk” ezeket. Három közel azonos fontosságú területet emeltünk így ki a megoldandó feladatok közül.

  • A házirend betartása, fegyelmi problémák hatékony kezelése
  • Adminisztráció felülvizsgálata
  • A lemorzsolódás csökkentése

Mindezeken kívül még 24 területet jelöltünk meg, amelyeket különböző mértékben, de figyelembe kell vennünk az intézményfejlesztés során. A szakmai nap jó hangulatban zajlott, sok hasznos információt kaphattunk és gyűjtöttünk össze, rendszereztünk a sikeresebb nevelőmunka érdekében.