Szakmai műhely a Babus Jolán Kollégiumban

Kollégiumunk szakmai napot, workshopot szervezett 2014. október 22-én. A rendezvény témája: „A szülőkkel való kapcsolattartás módjai”.

A cél az volt, hogy a különböző nevelési-oktatási intézmények vezetői, pedagógusai megismerjék a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban kidolgozott és működtetett jógyakorlatot, valamint ismertessék  a kapcsolattartás, kommunikáció  különböző formáit saját intézményük gyakorlatából. A szakmai műhelyre 5 általános iskolából és 3 kollégiumból érkeztek vezetők, pedagógusok.

A rendezvényt Szegediné Tisza Judit a KLIK vásárosnaményi tankerületének igazgatója nyitotta meg. Ezt követően Havasi Beáta, kollégiumunk nevelőtanára mutatott be prezentációt a témával kapcsolatban. A prezentáció után a jelenlevők kérdőívet töltöttek ki, mely a kapcsolattartás különböző formáira, a kommunikáció módjaira és a szülőkkel való együttműködés jellemzőire vonatkozott. Majd a különböző intézmények pedagógusai mutatták be saját módszereiket, gyakorlatukat, számoltak be tapasztalataikról.

A szakmai program végén Ács Péterné igazgatónő összegezte a tapasztalatokat, a rendezvényt hasznosnak ítélte, reményét fejezte ki, hogy a szakmai tapasztalatcsere a gyakorlatban is hasznosulni fog.