Arany János Kollégiumi Program - Pótjeletkezés

Tájékoztató az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezés feltételeiről

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium és a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a 2021/2022- es tanévtől indítja az Arany János Kollégiumi Programot. A program célja, hogy a Babus Jolán Középiskolai Kollégium a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal közösen alkalmazható eszközrendszer támogatásával segítse a programba jelentkező diákok tanulmányi eredményességét. A tanulók érettségi bizonyítványt szerezzenek a gimnáziumi osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező középiskolában (a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba) folytassák tanulmányaikat.

A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújt.

A programba felvehető tanuló az, aki:

 1. a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium AJKP előkészítő évfolyamára jelentkezik. Kód: 0005
 2. kollégiumi elhelyezést kér
 3. megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

  - hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű

  - átmeneti gondozásban részesül,

  - otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vettvagy ideiglenes hatállyal elhelyezett,

  - törvényes felügyeletét ellátó szülőjeaz iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,

  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,

  - árva és rászorult,

  - a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottságaesetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

  - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye kedvezményezett településen található,

  - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen találhatóés a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.

A programba bekerülés feltétele

A kitöltött pályázatot és az igazolásokat – amelyek a kiírásban szerepelnek – a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumba nyújtható be:

 • levélben,
 • személyesen,
 • elektronikusan.

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény Kossuth L. út 9/D.

E- mail: babus.kollegium@gmail.com

Elérhetőség, felvilágosítás: Tel.: 06-45/470-429

A borítékra kérjük ráírni: „Arany János Kollégiumi Program”

A PÓTJELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:2021.02.19.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

 • szülői nyilatkozat (mellékelve)
 • a tanuló személyi adatlapja (mellékelve)
 • igazolások, határozatok: jegyzői határozat (másolat) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, vagy jegyzői határozat (másolat) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által a jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozat, vagy határozat (másolat) az átmeneti nevelésbe vételről/ az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről/ nevelésbe vételről, vagy igazolás a szülő/gyám alacsony foglalkoztatottságáról (a jelentkezést megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig munkanélküli)
 • kézzel írott önéletrajz
 • hitelesített naplómásolat a félévi tantárgyi jegyekről

A program nyújtotta lehetőségek:

 • a képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítségével a tanuló alkalmas lesz a középiskola elvégzésére, illetve a továbbtanulásra (egyéni fejlesztés alapján),
 • programhétvégéken, kirándulásokon, közösségformáló tevékenységen való részvételi lehetőség, gazdag szabadidős programkínálat (színházlátogatás, változatos diákkörök és szabadidős programok szervezése),
 • a program keretében ECDL bizonyítvány szerzése,
 • belső pályázat alapján középfokú nyelvvizsga bizonyítvány és B kategóriás jogosítvány szerzési lehetőség biztosítása.
 • szociális támogatások: étkezés támogatás, útiköltség támogatás, iskolakezdési támogatás, ösztöndíj támogatás kidolgozott szociális szabályzat alapján.