Mentálhigiénés foglalkozás

A hallgatóság számára érdekfeszítő és sajnos napi aktualitással bíró előadásra került sor kollégiumunkban. Az előadást Gönczi György rendőr főtörzszászlós, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának bűnmegelőzési referense tartotta. Témája az erőszak, annak különféle színterei és megnyilvánulási formái. A témaválasztást indokolja, hogy az egyre inkább terjedő iskolai erőszakkal szemben megtaláljuk a megfelelő védekezési lehetőségeket, határt szabjunk az erőszak terjedésének. A beszélgetést az előadó azzal indította, hogy határozott különbséget kell tennünk a diákcsíny és az erőszakos cselekedetek, valamint a bűncselekmények között. Az erőszak korlátozza az egyén cselekvési szabadságát és megváltoztatja magatartását, kényszerhelyzetet teremt. Sokféle formája, elkövetési módja van, bárhol megnyilvánulhat. Az iskolának az a feladata, hogy az oktatás-nevelés színtereként megfelelő mintát kínáljon a tanulóknak, a nevelés eszközeivel próbálja meg korlátozni az agresszió megnyilvánulását. Az előadó bemutatta a konfliktusok kezelésének eszközeit, lehetőségeit. Rámutatott a környezet személyiségformáló vonatkozásaira, arra, hogy milyen erőteljesen befolyásolja a kortárs csoport az egyes emberek viselkedését. Sokszor a körülmények döntenek arról, hogy elkövető lesz-e a fiatal, vagy áldozat. Végül ismertette a diákokkal a szabálysértés és a bűncselekmény közötti különbséget.