Szülői értekezletek

Kollégiumunkban a tanév során két alkalommal került sor szülői értekezletre. Első alkalommal 2014. február 19-én hívtuk össze a szülőket. Az értekezleten tájékoztatást adtunk a program működéséről, valamint értékeltük az I. félévet. Ismertettük a tanulók félévben végzett tevékenységét és minősítéseit is. A pedagógusok mellett a szülők is elmondták észrevételeiket a tanulók teljesítményével és a programmal kapcsolatban.

A tanév zárásaként június 20-án tartottunk ismét szülői értekezletet. Ez alkalommal a tanév II. félévét értékeltük valamint a tanulók minősítésének ismertetésére került sor. Kiemelt helyet foglalt el a tanulmányi munka és a közösségben végzett tevékenység. A csoportvezetők tájékoztatták a szülőket a program folytatásával kapcsolatban is.