Díjazottjaink pedagógusnap alkalmából

„A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők,
s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”
(Németh László)
Kisvárda Város Önkormányzata és a Kisvárdai Tankerületi Központ június 1-én, csütörtökön rendezte meg városi pedagógusnapi ünnepségét. Az ünnepségen a Babus Jolán Középiskolai Kollégium két pedagógusa vehette át a Kisvárdai Tankerületi Központ elismerő díját. Az elismerésben részesült pedagógusok elért eredményeire méltán lehetünk büszkék. További munkájukhoz sok sikert és egészséget kívánunk.
Esélyteremtő Pedagógus Díj
Rákóczi Péterné a Babus Jolán Középiskolai Kollégium megalakulása, 1988 óta dolgozik az intézményben nevelőtanárként. Végzettsége magyar - történelem szakos tanár. Jelenleg a 9. évfolyamos Arany János Kollégiumi Program csoport vezetője. Széleskörű pedagógiai tapasztalatokkal rendelkezik. Fontos számára a térségben élő hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Munkája során hangsúlyos szerepet kap a tanulók felzárkóztatása, motivációjuk erősítése, a lemorzsolódás csökkentése. Célja, hogy a tanulók sikeresen elvégezzék a középiskolát, illetve esélyt kapjanak a továbbtanuláshoz. Csoportvezetőként végzett munkája példaértékű, mindig jut ideje a diákoknak segíteni. Elkötelezett pedagógus, lelkiismeretes és megbízható, diákjait a legnagyobb gondoskodással veszi körül. Fejlesztő foglalkozásokat tart, részt vesz a tanulók iskolai felkészítésében. Kimagasló a diákkörökben (színjátszó, diákújság) végzett munkája is. Feladatokat vállal az intézmény hagyományos rendezvényeinek szervezésében, a kollégiumok közötti művészeti, kulturális programokon, melyekre sikeresen készíti fel a tanulókat. Éveken át segítette a kollégiumi diákönkormányzat tevékenységét. A különböző pályázatok megvalósításába aktívan bekapcsolódik. Munkatársaival segítőkész, együttműködő, szívesen osztja meg tapasztalatait. Mindig lehet rá számítani, tudása legjavát nyújtva végzi munkáját.
Innovatív Pedagógus Díj
Havasi Beáta 1996 óta dolgozik nevelőtanárként a Babus Jolán Középiskolai Kollégiumban. Pedagógia szakos tanár, közoktatásvezetői szakvizsgával rendelkezik, mesterpedagógus, kollégiumi szaktanácsadói feladatokat lát el. Munkáját pontosan, lelkiismeretesen végzi, tevékenysége sokoldalú, pedagógiai módszerei sokrétűek. Az intézményben csoportvezetői tevékenységén kívül a fitnesz diákkör vezetője, tanulásmódszertan fejlesztő foglalkozást tart. A diákokat segítő, támogató pedagógus. A problémák megoldására törekszik, türelmes és elfogadó. Jelentős tapasztalattal rendelkezik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, integrálása terén, amelyet elsősorban az intézményben működtetett Arany János Programok megvalósítása során szerzett. Csoportvezetői feladata mellett a mérés, értékelés csoport vezetője, korábban gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátott. Eredményesen vett és vesz részt szakmai projektek, pályázatok megvalósításában, intézményi jó gyakorlatok kidolgozásában, validálási folyamatában. Az Arany János Kollégiumi Program munkacsoport-vezetője. A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi és tavaszi Pedagógiai Napok programsorozat keretén belül bázisintézményi szakmai napon előadást, műhelymunkát tartott. Elkötelezetten dolgozik az intézmény szakmai fejlődéséért, innovatív pedagógus, törekszik a folyamatos önképzésre, a pedagógiai-módszertani kultúrája fejlesztésére.
 
 
 
 
(Fotók: Pálinkás Tamás)