FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÉMAHÉT

Március 11-13 között a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, ehhez kapcsolódóan a természetvédelem jegyében témahetet szerveztünk kollégiumunkban.  A témahét célja az volt, hogy a tanulók érdekes, szórakoztató formában ismerkedjenek meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseivel, tanuljanak meg felelősségteljes, tudatos döntéseket hozni, valamint felhívjuk a figyelmet az energiatakarékosság különböző lehetőségeire. Mindezeket úgy szerettük volna megvalósítani, hogy a lehető legnagyobb mértékben felkeltsük a diákok érdeklődését a téma iránt. A három nap feladatait épp ezért úgy állítottuk össze, hogy az ismeretek megszerzése, bővítése minél változatosabb formában történjen, a közös tevékenységben szerepet kapjon a kutató munka és a kreativitás. A feladatok megoldásába valamennyi tanulócsoport tanulói bekapcsolódtak.

Előzetes feladatként egy plakátot kellett készíteniük a csoportoknak, melynek témája környezetünk változása volt. A plakátokat tetszőleges technikával lehetett elkészíteni, ezzel a lehetőséggel éltek is a csapatok, ötletes és kifejező munkák születtek.

A témahét ismeretterjesztő részében szerepelt a hazai természeti értékeinket, környezetünket bemutató prezentáció megtekintése. Részben a prezentációhoz kapcsolódva környezetvédelmi vetélkedőre került sor, mely változatos feladatok formájában - képkirakó, totó, keresztrejtvény - bővítette tanulóink ismereteit, fejlesztette problémamegoldó képességüket. Az energiatakarékossággal kapcsolatban beszélgetésre került sor, ennek keretében összegyűjtöttük mindazokat az ötleteket, teendőket, melyeket kollégiumunkban meg tudunk valósítani. A szelektív hulladékgyűjtés az esős időjárás miatt elmaradt, de a sétára a kerékpárúton már szép, napsütéses időben kerülhetett sor szerda délután. A kollégiumtól csaknem a Tisza-hídig sétáltunk, útközben megtekintettük „A Tisza” című Petőfi vers soraival díszített pihenőpadokat.

A témahét záró napján összevont csoportfoglalkozás keretében értékeltük a programokat. Este 18 órakor került sor a feladatok értékelésére és az eredményhirdetésre. A csapatok között szoros verseny alakult ki, csupán néhány pontos eltérésekkel. Mindannyiunk számára érdekes és értékes volt ez a három nap, mely még inkább összehozta a kollégiumi közösséget.