„Segítő kéz”- továbbképzés a drámapedagógia alkalmazásához

Kollégiumunkban a sokrétű szakmai tevékenységen belül kiemelt jelentőségű a tanulók komplex személyiségfejlesztése, ezen belül is az eredményes tanulási folyamatok segítése, támogatása. Ennek érdekében a tanév során szakmai programokat is szerveztünk; március 20-án szakmai napot, március 26-28-a között pedig továbbképzést a nevelőtestület számára. A továbbképzés témája: „A drámapedagógia módszertanának alkalmazása az eredményesebb oktatás-nevelés érdekében.”

A továbbképzés célja az volt, hogy a résztvevők ismeretet és élményeket szerezzenek a drámapedagógia módszertanából, megismerjék a kapcsolódó alapfogalmakat, a módszer történeti összefüggéseit. A képzés gyakorlati jellegű volt, munkaformái a páros, kiscsoportos és egész csoportban folyó tréning volt.

A résztvevők megismerkedtek a drámapedagógia készségfejlesztési területeivel, ezen belül könnyen elsajátítható játékokat, tevékenységeket és eljárásokat tanultak meg. Mindezeket tananyagra, nevelési célra, korosztályra, fejlettségi szintre adaptálták, ezáltal megismerve az adott módszer alkalmazási lehetőségeit, a drámapedagógia rendszerét. Elsajátították a játékvezetés alapjait, majd a megszerzett új ismeretekre alapozva óravázlatot készítettek, melynek egy részét a csoportban bemutatták. A képzés végén ön-és társértékelésre, valamint a záró dolgozat elkészítésére került sor.