A TÁMOP 3.3.8 értékelése

Műhelymunka

A TÁMOP 3.3.8 értékelése

 A TÁMOP 3.3.8 pályázatunk kapcsán a 2014/15-ös tanévben végzett tevékenység értékelésére 2015. június 30-án műhelymunkát szerveztünk. A műhelymunka során minden olyan területet, tevékenységi kört értékeltünk, amely az éves feladattervben szerepelt.

            Ács Péterné igazgatónő a szakmai tevékenységeket értékelte. A nevelőtestület számára októberben belső tréninget és workshopot szerveztünk, melyek célja a résztvevők szakmai tevékenységének fejlesztése volt a program sikeressége érdekében. Ezt a célt szolgálták azok a szakmai műhelyek is, melyeket két alkalommal, októberben és márciusban szerveztünk meg. A szakmai műhelyek tevékenységébe partner intézményeink is bekapcsolódtak.

  Az intézményi kapcsolatok bővítése, a programba bevonható tanulók létszámának növelése érdekében iskolalátogatásokra került sor. Az első alkalommal 11 iskolában jártunk, a második körben 10 iskolát kerestünk fel kapcsolatfelvétel, tájékoztatás illetve együttműködési megállapodás megkötése céljából.

            Az „Egy iskola-egy mentor” programban való részvételünk szintén kapcsolataink bővítését szolgálta, ennek keretében Csengerben vettünk részt iskolalátogatáson. A márciusban szervezett „Nyílt nap” keretében lehetőséget biztosítottunk az érdeklődő diákoknak és szüleiknek intézményünk és a program megismerésére.

            A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében 3 szülői értekezletre került sor, valamint idén második alkalommal szerveztük meg a „Szülők délutánját”.

            Albirt Andrea igazgató-helyettes a tanév statisztikai mutatóiról beszélt.  A tanév elején 81 tanuló kapcsolódott be a programba, a tanév végére 11 fő morzsolódott le. A tanulók 7 csoportban voltak elosztva, az egyéni fejlesztési terveket a csoportvezetők a tanév elején elkészítették, év közben felülvizsgálták és kiegészítették. A kötelező foglalkozásokon, a tantárgyi fejlesztő és a szabadidős foglalkozásokon a tanulók folyamatosan részt vettek, igazolatlan hiányzás nem volt.

A tanév során 9 féle foglalkozást működtettünk, ezek a következők voltak:

  • Tantárgyi fejlesztő foglalkozások: matematikai logika, szövegértés-szövegalkotás
  • Mentálhigiénés foglalkozások
  • Önismereti foglalkozás
  • Szabadidős foglalkozások: báb, íjászat, kézműves, kreatív foglalkozás.

Szászi Ilona a tanulók számára szervezett egyéb szabadidős programokat értékelte. Hét alkalommal a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásain, két alkalommal a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Ház által szervezett előadásokon vettünk részt. A nyíregyházi színművészek az előadásokat megelőzően két alkalommal előkészítő, két alkalommal az előadásokat követően feldolgozó foglalkozásokat tartottak. A tanév végén diákjaink közös kiránduláson vettek részt a nyíregyházi Állatkertben.

 

A műhelymunka a csoportvezetők részletes értékelésével zárult, mely kiterjedt a tanulmányi munka, a magatartás-szorgalom, a szabadidős tevékenység területeire, valamint a tanév közben felmerült problémákra is.