Belső tréning

Szakmai beszámoló

A belső tréning célja „A szülőkkel való kapcsolattartás módjai” intézményi szintű gyakorlat elemeinek ismertetése, feldolgozása, fontosságának tudatosítása volt a nevelőtestület körében. A„jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, elősegíti a sikeres együttnevelést.

A közös tevékenység során a nevelési-oktatási tartalmak vonatkozásában gyűjtöttük össze az iskola szereplőinek és intézményünknek partneri kapcsolattartásra vonatkozó szabályait. Ezek között fontos szerepet kapnak az intézmény partnerközpontú működése, valamint aszülőkkel való kapcsolattartás továbbfejlesztésének lehetőségei.

A képzés során a kollégák megismerhették a horizontális tanulás szerepét az innovációs hálózatokban.

A tréning a téma előkészítésével, a nevelőtestület ráhangolásával kezdődött. Ezután a „jó gyakorlat” bemutatása következett, prezentáció és tréneri előadás formájában. A feldolgozás egyénileg, illetve kiscsoportban történt, az „ablak” módszer alkalmazásával. Sor került újabb javaslatok, módszerek összegyűjtésére, melyek a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeit bővítik. Ezt követően bemutatásra került a „Horizontális tanulás innovációs hálózatokban” című prezentáció. A programot a tapasztalatok összegzése zárta.

 

Vásárosnamény, 2014. október 22.