Fókuszban a tevékenységközpontú pedagógiák

A TÁMOP 3.3.8 pályázat keretei között június 15-17-e között háromnapos szakmai továbbképzésen vettek részt intézményünk pedagógusai. A képzés középpontjában a tehetségfejlesztés témaköre állt, melyet a tevékenységközpontú pedagógiák megismerésével, a nevelés-oktatás folyamatában való alkalmazásával kapcsoltak össze. A drámapedagógia, a kooperatív tanulási technikák és a projektoktatás összekapcsolása megfelelő eszköztárat biztosít a tanulók szakszerű, integrált, differenciált és komplex személyiségfejlesztésére. Alkalmazható a kiemelkedően tehetséges és a hátrányokkal rendelkező diákoknál egyaránt.

A képzésen a pedagógusok elméleti és gyakorlati ismereteket is kaphattak; megújult pedagógiai-elméleti fogalomtáruk, megismerték az alkalmazott módszerek nevelésfilozófiai és szociológiai hátterét. Tapasztalatot szereztek az említett módszerek alkalmazását illetően az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében, a foglalkozásokon illetve a tanítási órákon. A képzés munkaformája a csoportos, kiscsoportos illetve párban folyó, tréning jellegű tevékenység volt. A képzés az egyéni dolgozatok elkészítésével zárult.