Intézménylátogatás és tapasztalatcsere

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének eredményességét, a hátrányok kompenzálásának felszámolását nem csak az intézményben végzett komplex fejlesztő tevékenység segíti elő. A tevékenységek megújítására, a szakmai tapasztalatcserére is szükség van. Erre nyílt lehetőség a program keretében, amikor április 28-án ellátogattunk a csengeri Makovecz Imre Általános Iskolába.

Az intézményben Kazamér Tibor igazgató úr fogadta az érdeklődőket, majd az intézmény bemutatására került sor. Ezután a szakmai tevékenységgel ismerkedhettünk; a pedagógusok munkarendjével, a dokumentációk rendezésének, vezetésének formáival, az intézmény irányításának szintjeivel és feladataival.

A legérdekesebb része a szakmai tapasztalatcserének egy, az iskola által több éve működtetett „Életrevaló” címet viselő program. A projekt célja, hogy a működtető intézmények olyan alapelveket és eszközöket biztosítsanak a diákok számára, melyek segítséget nyújtanak a magyar iskolai oktatás-nevelés gyakorlata és a családi háttér nyújtotta lehetőségek közötti különbségek áthidalására. Segíti a különböző szociokulturális és egyéb hátrányok kompenzálását, a személyiség komplex, harmonikus, etikus fejlesztését azzal a céllal, hogy a fiatalokból reálisabb önismerettel, megfelelő jövőképpel és kellő motiváltsággal rendelkező munkavállalók válhassanak. A projekt tartalmi ismertetésén túl annak gyakorlatban való megvalósítására is láthattunk példát egy bemutató foglalkozás keretében.