Kapcsolatfelvétel és együttműködés az általános iskolákkal

Az elmúlt tanévhez hasonlóan a 2014-15-ös tanévben is szerveztünk iskolalátogatást a program keretében. Sikerült bővítenünk intézményünk kapcsolatrendszerét, újabb iskolákat vettünk fel partnerlistánkra. Az iskolalátogatások célja továbbra is az volt, hogy minél több tanuló ismerje meg a kollégiumban működtetett programot, a program által nyújtott lehetőségeinket, melyekkel segítséget kaphatnak a szakmához jutáshoz, a hátrányok kompenzálásához.

Az első iskolalátogatás alkalmával 10, a második körben 11 iskolát kerestünk fel, ezek között 7 olyan intézmény volt, amelyekkel az elmúlt tanévben már sikeres volt a kapcsolatfelvétel.  Az iskolalátogatások alkalmával 10 szociális rendszerrel és 9 kisebbségi önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot. Mindezek alapján állítottuk össze partnerlistánkat, majd az együttműködési megállapodások aláírására került sor. Összesen 7 iskolával, 2 roma kisebbségi önkormányzattal és 2 polgármesteri hivatallal kötöttünk megállapodást.

Azokba az iskolákba látogattunk el újra, ahol a kapcsolatfelvétel során kiderült, hogy vannak érdeklődő diákok. A 7-8. osztályos tanulók számára prezentációt mutattunk be és tájékoztattuk őket a program nyújtotta lehetőségekről.

A kapcsolatfelvétel eredményességét mutatja, hogy az általunk megkeresett iskolák közül 8 iskolából összesen 26 olyan tanuló van, akik szakiskolába jelentkeztek és ezzel együtt kollégiumi elhelyezést is igényelnek.