Konferencia az átmenetek kezeléséről

            A különböző intézménytípusokban jellemző átmenetek kezelését, egységbe illesztését célzó szakmai programra került sor 2015. november 18-án kollégiumunkban. A konferencia résztvevői valamennyien elkötelezettek annak támogatásában, hogy az óvodából az iskolába, az iskolában az alsóból a felső tagozatba, illetve az általánosból a középiskolába kerülés átmenetét megkönnyítsék, segítsék a gyermekek számára. A téma aktualitását támasztják alá azok a tapasztalatok, amelyeket gyakorló pedagógusként szerzünk mindennapi munkánk során. A gyerekek részére jellemző, hogy nehezen élik meg a váltásokat, az új környezet, a növekvő követelmények, elvárások teherként nehezednek a diákokra. Mindez arra sarkallta az egyes intézmények vezetőit, pedagógusait, hogy közösen keressenek megoldást a problémákra, bővítve az együttműködés, együtt gondolkodás lehetőségeit.

            A konferencia résztvevőit Ács Péterné intézményvezető köszöntötte, majd Szegediné Tisza Judit tankerületi igazgató nyitotta meg a rendezvényt.

Az első előadó Badak Gyuláné óvodavezető volt, Vásárosnamény Játékország Óvodái képviseletében. Az óvodaiskola átmenetről tartott prezentációjában bemutatta az iskolakezdés feltételeit, a gyermekek testi-lelki-szociális jellemzőit, az átmeneti nehézségeket, a megoldás alternatíváit. Hangsúlyozta az óvoda- iskola-család együttműködésének fontosságát, amelyre intézményükben gyakorlatot is kidolgoztak.

            Az alsó-felső tagozat átmenetének jellemzőiről Daniné Groholy Gabriella a Pusztadobosi Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatta a konferencia résztvevőit. A megváltozott oktatási forma (szakrendszerű oktatás), a megnövekedett tananyagmennyiség, a több tanárral való közös tevékenység egyaránt nehézséget jelent a felső tagozatba kerülő diákok számára. Az átmenetet az iskola úgy igyekszik megkönnyíteni, hogy az alsó tagozatból a felsőbe, a felső tagozatból az alsóba rendszeresen „tanítanak át” a pedagógusok, ez segíti egymás munkájának és a tanulócsoportoknak jobb megismerését.

            Az előadók sorát Szalainé Bíró Katalin intézményvezető zárta, a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumból, „Hogyan kezeljük az átmeneteket a középiskolában” című előadásával.

            A program folytatásaként két csoportban műhelymunkára került sor, melyet Ács Péterné és Iszák Tibor vezetett. A nap zárásaként a csoportok beszámolója következett, majd uzsonnával egybekötött szakmai beszélgetésre került sor.