Lehetőségeink a munka világában

A program keretei között minden évben lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy tájékozódjanak esélyeikről, lehetőségeikről a középiskola befejezése után. Erre az alkalomra idén május 27-én este került sor. Először Boda István, a vásárosnaményi Munkaügyi Központ foglalkoztatási osztályvezetője foglalta össze térségünk munkavállalási lehetőségeit. A fiatalok számára fontos, hogy a szakma megszerzése után minél hamarabb igyekezzenek munkába állni. A munkába állást különböző programok, többek között az IGR (Ifjúsági Garancia Rendszer) is támogatja. A rendszer célcsoportjai a 25 év alatti fiatalok, első körben a legalább 6 hónapja munkát keresők. A fiatalok továbbképzését célozzák azok a támogatások, melyet a képzésen részt vevők a képzési költségre, vizsgadíjra és útiköltségre kapnak, illetve a keresetpótló juttatások.

Ezt követően Sájerman Erika, a Beregi Alapítványi Gimnázium előadója tartott tájékoztatót mindazokról a lehetőségekről, amelyek iskolájukban a szakmával rendelkező fiatalok számára elérhetőek. Hangsúlyozta, hogy a modern kor követelménye a folyamatos tanulás, az állandó önképzés.

Végül Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Főiskola docense, pszichológus a pályaorientáció témakörében tartott előadást a diákoknak. Kiemelte, hogy a pályaválasztásban nagyon fontos az önismeret, tisztában kell lennünk saját képességeinkkel, készségeinkkel, érdeklődési körünkkel. Leendő szakmánkat mindezek ismeretében kell megválasztanunk, hogy nagyobb eséllyel boldoguljunk a munkaerő piacon.