Műhelymunka a nevelőtestület részére

Intézményi önértékelés

A 2015/16-os tanév során a nevelési-oktatási intézményekben bevezetésre kerül az intézményi önértékelés, mely része a pedagógus életpálya modellnek. Az értékelés magában foglalja az intézmény, az intézményvezetés és a pedagógusok önértékelését. A folyamat megismerésére, a feladatok megbeszélésére június 23-án műhelymunkát szerveztünk.

A műhelymunkát megelőzően a tantestület tagjai áttanulmányozták azt a kézikönyvet, amely tartalmazza a folyamat elemeit, az önértékeléssel kapcsolatos külső elvárásokat. Mindezek alapján az intézményi önértékelésben 7, a vezetői önértékelésben 5, a pedagógus önértékelésben 8 területen kell kidolgoznunk, megfogalmaznunk a belső elvárások rendszerét.

Az egyes területek feldolgozására munkacsoportokat alakítottunk és megbeszéltük a részfeladatokat. Elsőként az intézményi dokumentumok áttekintését végezzük el abból a szempontból, hogy mennyiben felelnek meg a külső elvárásoknak. Ezután kerül sor a különböző területeken a belső elvárások meghatározására.