Pályaorientációs foglalkozások

Kollégiumunkban a legfontosabb nevelési célok közé tartozik, hogy diákjaink tanulmányi tevékenységét segítve sikeresen elvégezzék a középiskolát és szakmát szerezve eséllyel induljanak el a munka világába. A tanulók céljainak meghatározását, jövőképének alakítását célozták meg azok a foglalkozások, melyekre december 10-én délután került sor.

Elsőként Vásárosnamény Város Önkormányzatának Önkormányzati Osztályáról Dubnicz Andrásné osztályvezető tartott tájékoztatást a szociálpolitika témakörében. Előadása elején meghatározta a szociálpolitika fogalmát, alapvető céljait, kiemelve az esélyegyenlőség biztosítását, a társadalmi integráció és kohézió erősítését, a szegénység enyhítését, legfontosabb célként emelve ki a hátrányos helyzet megszüntetését. Bemutatta a felelősség szintjeit, (egyén, család, társadalom), a társadalmi felelősségvállalás esetében beszélt az állami és az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokról. Ismertette a szociális alapszolgáltatások és ellátások rendszerét, kiemelve a családtámogatási ellátásokat. Tájékoztatta a diákokat arról, hogy a családok által igénybe vehető juttatásokat hol és hogyan lehet igénybe venni.

Második előadónk Boda István a vásárosnaményi Munkaügyi Központ vezetője volt, aki az Ifjúság Garancia Rendszer működéséről tartott tájékoztatást. A rendszer különböző célcsoportba tartozó fiatalok számára kíván segítséget nyújtani, konkrét lehetőséget biztosítva az elhelyezkedésre vagy tanulásra. Célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben vagy tanulás nélkül. Célcsoportjai azok a 25 év alatti fiatalok, akik kevesebb vagy legalább 6 hónapja munkanélküliek vagy inaktívak. Különböző képzések és az ezekhez kapcsolódó juttatások, támogatások, bértámogatás, lakhatási támogatás segíti a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedést.

Egy másik pályázati lehetőség az „Út a munkaerőpiacra” nevet viselő program, melynek keretei között a felnőtt korú (25 év feletti) álláskeresők, pályakezdők és a munkába visszatérő édesanyák, valamint a közfoglalkoztatásból teljes állásba visszatérők számára kívánnak segítséget nyújtani.

Befejezésként Sziklainé Juhász Anikó védőnő tartott előadást „Személyi hygiéné- hogy jól érezd magad” címmel. Előadásában az egészséget, mint alapvető életfeltételt emelte ki, annak megőrzése nehéz, de nagyon fontos feladat. A személyes hygiéné elengedhetetlen az egészség megőrzése szempontjából. Előadónk kitért a testápolás különböző területeire, hangsúlyozta a rendszeres tisztálkodás fontosságát. Egészségünk, közérzetünk megőrzése érdekében környezetünket is tisztán, rendben kell tartanunk, különösen fontos ez ott, ahol sok ember él együtt egy közösségben.