Szakmai nap és műhelymunka

            2015. március 20-án újabb szakmai napra került sor intézményünkben. Témája: „ A tanulók eredményes iskolai felkészülésének segítése” volt.

A szakmai nap 10 órakor megnyitóval kezdődött, melyen Ács Péterné igazgató és Trencsényi Miklós a vásárosnaményi tankerület igazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket. Ezután Havasi Beáta projektmenedzser előadása következett „ A tanulás tanítása” címmel. Előadásában felvázolta a tanulás és az innovatív szemlélet közötti összefüggéseket, megismerkedhettünk a hatékony tanulást elősegítő módszerekkel, képet kaptunk a tanulásmódszertan elméletéről és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről a nevelési-oktatási intézményekben.

            Ezt követően Májer Ibolya, a Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója mutatta be az intézményt, az iskolában tanítási órákon és egyéb tevékenységekben megvalósuló tanulást segítő tevékenységeket. Az iskolai órákon fontos szerepet kap a tanulók egyénre szabott fejlesztése, a képességbeli és egyéb hátrányok felszámolása. A fejlesztési terv elkészítését mérések előzik meg, a fejlődés mértékét szintén mérések segítségével ellenőrzik. Az intézményben a tanulók személyiségének fejlesztésében fontos szerepe van az egyéni beszélgetéseknek is.

            A következő előadást Pappné Kicska Lívia, a csaholci általános iskola tanára tartotta. Bemutatta az iskolájukban folyó sokoldalú, projektekre épülő nevelési-oktatási tevékenységet, melyben kiemelt szerepe van a környezettudatos nevelésnek.

            Az előadásokat kiscsoportos műhelymunka követte, melynek során egyénileg majd csoportosan problémalistát készítettek a résztvevők az eredményes iskolai felkészülés akadályairól, megjelölve azokat a tényezőket, melyekre a pedagógusoknak nincs ráhatása. Az összegyűjtött problémák közül súlypontozással a következőket emeltük ki:

1.      Motiválatlan diák

2.      Képességek, készségek, ismeretek hiánya

3.      Önismeret hiánya

4.      Tanulói jövőkép hiánya

A meghatározott problémák megoldására csoportban intézkedési tervek készültek, melyeket közösen megbeszéltünk.

A résztvevők végül kérdőívek segítségével értékelték a rendező intézmény feladatvégzését; a vendégfogadást, a szakmai tájékoztatót, a kapott információk hasznosságát. A szakmai napot hangulatú ebéd zárta, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is.